კომპანიის შესახებ

FINA ერთ-ერთი წამყვანი და სწრაფად მზარდი კომპანიაა, რომელიც ქმნის და სთავაზობს მომხმარებელს ბიზნესის მართვისა და აღრიცხვის ეფექტურ პროგრამულ უზრუნველყოფას. მიმდინარე მომენტისათვის პროგრამა FINA-ს მომხმარებლების რაოდენობა 2500 კომპანიას აჭარბებს.

FINA

აპლიკაცია

2

ნახვები

3510

დაინტერესება

#2