კომპანიის შესახებ

უფასო და ფასიანი საბუღალტრო-სავაჭრო სისტემები მცირე და საშუალო ბიზნესის ავტომატიზაციისთვის

აპრიკოტ სოფთვეარ

აპლიკაცია

5

ნახვები

36907

დაინტერესება

#41

ყველა აპლიკაცია

5 აპლიკაცია

AS-SalesManagement 7

Sales Software

აპრიკოტ სოფთვეარ
New

AS-Sales Management 7 სპეციალურად შექმნილია სავაჭრო ორგანიზაციების გაყიდვების პროცესის ავტომატიზაციისთვის. იგი შესაძლებლობას გვაძლევს ეფექტურად გავუწიოთ ორგანიზება და მართვა გაყიდვების შეკვეთების რეგისტრაციას და მიწოდების პროცესს.

AS-MarketPlace - უფასო

Sales Software

აპრიკოტ სოფთვეარ
New

AS-MarketPlace - უფასო პროგრამა მცირე მაღაზიების ავტომატიზაციისთვის.

AS-BookKeeper - უფასო

Finance & Accounting

აპრიკოტ სოფთვეარ
New

AS-BookKeeper არის სრულიად უფასო პროგრამა, რომელიც გათვალისწინებულია მცირე ორგანიზაციების მარტივი ბუღალტერიის ავტომატიზირებისთვის. განსაკუთრებით მოხერხებულია მომსახურების პროვაიდერი, საკონსულტაციო, აუდიტორული კომპანიების, მცირე საშტატო კომპანიებისთვის.

AS-Trade 7

Sales Software

აპრიკოტ სოფთვეარ
New

AS-Trade 7 დაპროექტებულ და შემუშავებულ იქნა სპეცილაურად საბითუმო და საცალო საშუალო და მცირე სავაჭრო ორგანიზაციებისთვის. სისტემა იძლევა ყველა ძირითადი სასაწყობო პროცესების მართვის საშუალებას, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის გაყიდვა-შეძენასთან.

AS-Accountant 7

Finance & Accounting

აპრიკოტ სოფთვეარ
New

AS-Accountant 7 სპეციალურად შექმნილია ბუღალტერიის ავტომატიზაციისთვის საშუალო და მცირე საწარმოებისათვის. იგი უზრუნველყოფს ყველა საბუღალტრო მიმართულების ავტომატიზაციას. ამავე დროს დიდი რაოდენობით ზოგავს მუშახელს, დროს, ტექნოლოგიურ რესურსებს და ფულად აქტივებს.