კომპანიის შესახებ

შპს “ლინტონ გრუფი” არის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების კომპანია, რომლის ძირითადი მიმართულებაა შექმნას და ორგანიზაციებს მიაწოდოს სხვადასხვა სერვისების სახით თანამედროვე, მომხმარებელზე ორიენტირებული ადამიანური კაპიტალის მართვის სისტემები.

ლინტონ გრუფი

აპლიკაცია

1

ნახვები

4148

დაინტერესება

#1

ყველა აპლიკაცია

1 აპლიკაცია