კომპანიის შესახებ

შპს ლინ სისტემსი ეწევა ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციას და ავტომატიზაციას.

შპს ლინ სისტემს

აპლიკაცია

4

ნახვები

24868

დაინტერესება

#3

ყველა აპლიკაცია

4 აპლიკაცია

Odoo Project Management

Project Management

შპს ლინ სისტემს
New

Odoo არის საწარმოო რესურსების მართვის (ERP) პროგრამა. 10,000 მეტი აპლიკაცია საშუალოებას აძლევს კომპანიებს ნებისმიერ სექტორში მართონ მათი საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებები ერთი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით.

Odoo HR

Human Resources

შპს ლინ სისტემს
New

Odoo არის საწარმოო რესურსების მართვის (ERP) პროგრამა. 10,000 მეტი აპლიკაცია საშუალოებას აძლევს კომპანიებს ნებისმიერ სექტორში მართონ მათი საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებები ერთი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით.

Odoo CRM

CRM

შპს ლინ სისტემს
New

Odoo არის საწარმოო რესურსების მართვის (ERP) პროგრამა. 10,000 მეტი აპლიკაცია საშუალოებას აძლევს კომპანიებს ნებისმიერ სექტორში მართონ მათი საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებები ერთი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით.

Odoo for Operations

Finance & Accounting

შპს ლინ სისტემს
New

Odoo for Operations საშუალებას აძლევს მცირე და საშუალო ბიზნეს მოახდნოს თავიანთი საქმიანობის სრული ავტომატიზაცია.